Punëtoria përmbyllëse e projektit “AktRural”

Është mbajtur punëtoria përmbyllëse të projektit "AktRural-Aktivizimi i të rinjve të zonave rurale të Kosovës" me qëllim që të prezantohet puna e organizatës në kuadër të këtij projekti dhe iniciativat të cilat janë implementuar bashkë me të rinjt pjesëmarrës dhe palët...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi