Planifikimi hapësinor në Kosovë me sfida të shumta

Debati i organizuar nga EC Ma Ndryshe, në të cilin është bërë prezantimi i hulumtimit “Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!” ka vënë në pah sfidat e shumta sa i përket legjislacionit dhe funksionimit të mekanizmave të planifikimit hapësinor.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi