Shënohet “Java e Distrofisë Muskulare”

Organizata e Personave me Distrofi Muskulare të Kosovës (OPDMK) së bashku me EC Ma Ndryshe kanë shënuar “Javën e Distrofisë Muskulare” me një seri aktivitetesh në Prizren. Me këtë rast sërish janë vënë në pah sfidat si dhe kërkesat e personave me distrofi muskulare si para institucioneve...
Lexo më shumë

Harta e Barierave

Në Shadërvan është shpalosur Harta e Barrierave. Kjo hartë është përditësuar nga viti 2016. Aty janë shënuar të gjitha barrierat e identifikuara. Njëkohësisht është theksuar se gjendja sa i përket barrierave nuk ka shënuar përparim të duhur.
Lexo më shumë

Hapësira publike të paqasshme

Një pjesë e hapësirave publike në qendër të qytetit janë të paqasshme për PAK-të. Për këtë arsye është realizuar aktiviteti ‘Kafe për të gjithë’. Te Keji, PAK-të kanë shprehur qëndrimin se duan trajtim të barabartë.
Lexo më shumë

Parakalimi

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e “Javës së Distrofisë” është realizuar parakalimi bashkë me PAK-të, duke filluar prej ndërtesës së Beledijes. Secili pjesëmarrës me karrocë ka bartur me vete mesazhe vetëdijësuese. Trafiku është bllokuar dhe parakalimi është...
Lexo më shumë

Karrocat në Kafaz

PAK-të përballen me barriera të shumta në përditshmërinë e tyre. Për të ngritur zërin për këto padrejtësi është realizuar performanca “Karrocat në kafaz”. Katër karroca të futura në kafaze në Shadërvan, Kej, Sheshi i Lidhjes dhe në rrugën “Adem Jashari”...
Lexo më shumë

“Green Talk” realizohet edhe në Komunën e Dragashit

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e diskutimeve për çështjet mjedisore “Green Talk”, me aktivitetin e mbajtur në Komunën e Dragashit. Qëllimi i këtij diskutimi ishte nxitja dhe krijimi i praktikave më të mira të të menduarit mbi edukimin mjedisor. Ky edukim promovon kulturën e përgjegjësisë kolektive, por...
Lexo më shumë

EC vazhdon serinë e takimeve

EC Ma Ndryshe gjatë kësaj jave ka vazhduar realizimin e takimeve me institucionet dhe OJQ-të, duke filluar me Komunën e Klinës, ku janë zhvilluar diskutime me Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit si dhe me përfaqësues të OJQ-së “HandiKos”. Më tutje në Komunën e Junikut takimi është realizuar...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi