Harta e Aktivizmit

Është punuar harta e iniciativave në kuadër të projektit AktRural-Aktivizmi i të rinjve në zonat rurale të Kosovës, e cila përmban të gjitha nismat e aktivizmit të realizuara në bashkëpunim me nxënësit pjesëmarrës të shkollës së Aktivzmit.
Lexo më shumë

Punëtoria përmbyllëse e projektit “AktRural”

Është mbajtur punëtoria përmbyllëse të projektit "AktRural-Aktivizimi i të rinjve të zonave rurale të Kosovës" me qëllim që të prezantohet puna e organizatës në kuadër të këtij projekti dhe iniciativat të cilat janë implementuar bashkë me të rinjt pjesëmarrës dhe palët...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi