EC-i shënoi Ditën e Tokës

EC Ma Ndryshe së bashku me eko-klubin e Gjimnazit “Remzi Ademaj” shënoi Ditën e Tokës. Gjatë këtij aktiviteti bashkë është intervenuar me gjelbërim dhe ulëse në hapësirat publike përgjatë rrugëve “Eqrem Çabej” dhe “Bingeni”, në lagjen Ortakoll në Prizren.
Lexo më shumë

“Green Talk” me të rinjtë në Fushë Kosovë

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve të gjelbra me të rinj, kësaj here në Komunën e Fushë Kosovës. Me anë të këtij aktiviteti EC, synon aktivizimin e të rinjve në mënyrë që ata të paraqesin kërkesat dhe shqetësimet para zyrtarëve përgjegjës.
Lexo më shumë

EC vazhdon intervenimet e gjelbra në komunën e Dragashit

EC Ma Ndryshe ka intervenuar me mbjellje edhe në dy hapësira në Komunën e Dragashit, respektivisht, në oborrin e Shkollës së Mesme të Lartë “Ruzhdi Berisha” dhe në oborrin e QKMF-së “Adem Berisha”. Në këto hapësira janë mbjellur lloje të ndryshme të drunjëve si: Bli, Shkozë,...
Lexo më shumë

EC intervenon në lagjen Bazhdarhane

EC Ma Ndryshe ka intervenuar me mbjellje të disa fidaneve në hapësira të gjelbra të lagjes Bazhdarhane në komunën e Prizrenit. Në këto hapësira janë mbjellur drunjë të llojit Bli, Shkozë, Panjë norvegjeze dhe Mështeknë.
Lexo më shumë

“Green Talk” me të rinj edhe në Graçanicë

EC Ma Ndryshe në bashkëpunim me organizatën joqeveritare CSD kanë organizuar “Green Talk” në Graçanicë. Kësisoj ka vazhduar seria e debateve “Green Talks” me të rinj, aktivitet ky që synon të promovojë çështjet mjedisore dhe nxitjen e debatit midis nxënësve dhe përfaqësuesve...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi