Transporti dhe ndikimi i tij në mjedis

Nevojat e njeriut për të lëvizur dhe zgjerimi i tyre në mbarë botën ka ndikuar në zhvillimin e transportit dhe modernizimin e tij ndër vite. Zhvillimi ekonomik dhe nivelet më të larta të të ardhurave kanë bërë që transporti të jetë një sektor i fuqishëm, e me fuqizimin e tij janë rritur edhe...
Lexo më shumë

Dollama, një pasuri kulturore e Kosovës

Materialet për punimin e “dollamave” (veshjeve tradicionale për nuse të punuara me dorë) janë shpërndarë për përfitueset që janë treguar më të suksesshme gjatë aftësimit të realizuar në ciklin e parë dhe të dytë të trajnimeve.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi