Ulëse eko-miqësore në Qendrën Historike të Prizrenit

EC ka vendosur disa ulëse-vazo rrethore me drunj të cilat do të krijojnë oaza gjelbërimi në hapësira publike në afërsi të sheshit “Shadërvan”. Qëllimi i vendosjes së tyre është shtimi i gjelbërimit, mobiliarit urban si dhe parandalimi i parkimit të veturave në trotuare.
Lexo më shumë

EC Ma Ndryshe pjesë e grupit punues të mandatuar për zhvillimin e studimit të fizibilitetit dhe Planit të Menaxhimit për Qendrën Historike të Prishtinës

EC Ma Ndryshe bashkë me institucionet e nivelit qendror e komunal, organizatat e shoqërisë civile si dhe komunitetin ndërkombëtar është pjesë e grupit punues të mandatuar për zhvillimin e studimit të fizibilitetit dhe Planit të Menaxhimit për Qendrën Historike të Prishtinës. Ky Plan synon të definojë...
Lexo më shumë

EC vazhdon serinë e takimeve

EC Ma Ndryshe gjatë muajit qershor ka vazhduar realizimin e takimeve me institucionet dhe OJQ-të, përfshirë me Kryesuesen e Kuvendit të Komunës së Prizren, OJQ-në “HandiKos” dhe Qendrën Burimore për Mësim dhe Këshillim "Nënë Tereza" në Prizren.
Lexo më shumë

EC vazhdon të kontribuojë me intervenime të gjelbra

EC Ma Ndryshe ka intervenuar me mbjellje në këndin e lojërave të lagjes “Bajraktar” në Komunën e Junikut. Pjesë e këtij aksioni bashkë me stafin e EC-it kanë qenë kryetari i Komunës së Junikut, z. Ruzhdi Shehu, drejtori i Shërbimeve Publike dhe Inspeksionit, z. Demokrat Ganijaj dhe banorët e lagjes, të...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi