Aktivizmi në Komunitet 5

Është mbajtur cikli i pestë i Shkollës për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet në kuadër të projektit ‘AktRural’. Shkolla është ndërtuar në tre module dhe është dizajnuar në atë mënyrë që t’i ofrojë pjesëmarrësve një...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi