Realizohet EKO parku në shkollën e Mjekësisë

Në shkollën e mjekësisë “Luciano Motroni” e cila është përfituese e projektit “EKO shkolla” është realizuar mbjellja e fidaneve të reja dhe është bërë vendosja e ulëseve me qëllim të vënies në funksion të kësaj hapësire përmes krijimit të një ambienti...
Lexo më shumë

Aktivizmi në Komunitet

EC Ma Ndryshe ka filluar ciklin e katërt të Shkollës për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet në kuadër të projektit ‘AktRural’.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi