Filigrani përtej Artizanatit

OJQ EC Ma Ndryshe ka nisur zbatimin e projektit “Filigrani përtej Artizanatit”, financuar nga projekti “Dialogu ndërmjet komuniteteve përmes ruajtjes gjithëpërfshirëse të...
Lexo më shumë

Eko Shkolla

EC ka zhvilluar një metodologji alternative për edukim dhe aktivizëm mjedisor të të rinjve dhe promovim të efiçiencës energjetike.
Lexo më shumë

Sektori i Ndërtimeve në Kosovë

EC Ma Ndryshe ka realizuar një analizë të titulluar “Sektori i Nërtimeve në Kosovë”. Në këtë analizë jipet një pasqyrë e situatës së përgjithshme të planifikimit hapësinor në...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi