Shporta për mbeturina për banorët e Glloboçicës

Pas punëtorisë së realizuar me të rinjt e Komunës së Dragashit, EC Ma Ndryshe ka realizuar kërkesën e të rinjve të fshatit Glloboçicë, të cilët kanë kërkuar që të bëhet vendosja e shportave për mbeturina në qendrën e fshatit. Mungesa e shportave të tilla ka qenë shqetësuese për banorët e këtij vendbanimi andaj edhe qëllimi i këtij aktiviteti është një hap drejt krijimit të një ambienti më ekologjik dhe pa mbeturina, qe siguron mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit dhe mbajtjen pastër të hapësirave publike.

Aktiviteti është financuar nga projekti "Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë, financuar nga Qeveria e Dukatit të madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF

Rrjetëzimi