Orientimi në karrierë

Është mbajtur ligjërata “Orientimi në karrierë” në Prishtinë në Shkollën e Mesme Ekonomike “Hoxhë Kadri Prishtina” e cila ka dal si kërkesë e nxënësit të Shkollës së Aktivizmit, Ardit Mulliqi.
Lexo më shumë

Pjesëmarrja publike në planifikim hapësinor

Është mbajtur tryeza e diskutimit ku është bërë publikimi i të gjeturave të raportit “Pjesëmarrja publike në planifikim hapësinor” i cili është realizuar me përfaqësues të drejtorive të komunave të Kosovës, në kuadër të projektit “Qytetet...
Lexo më shumë

Shfaqje teatrale në shkollat e Kosovës

Për shkak të interesimit të lartë të treguar nga shkollat tjera për shfaqjen teatrale “Barazia gjinore, E drejta e gruas në pronë dhe Të drejtat e fëmijëve”, kjo shfaqje është mbajtur edhe në Komuna të tjera...
Lexo më shumë

Rëndësia dhe përfitimet e Riciklimit të letrës

Sot është mbajtur ligjërata me temë “Rëndësia dhe përfitimet e Riciklimit” në tre shkolla të qytetit të Podujevës, në ShFMU”Enver Maloku”, “Naim Frashëri” dhe “Ibrahim Rugova”. Gjatë kësaj ligjërate nxënësit kanë fituar njohuri për komponentën e...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi