Menaxhimi i mbeturinave dhe masat eko-miqësore

Në ditën e katërt të serisë së edukimit, Klubi i Mjedisit dhe vullnetarë të tjerë u trajnuan me temën "Menaxhimi i mbeturinave dhe masat eko-miqësore" nga Ismet potera i cili është Shefi i Njësisë së Arsimit, MMPH. Trajnimit iu paraprinë një prezantim i cili tregoi sesi menaxhohen mbeturinat në vend dhe...
Lexo më shumë

Korniza ligjore dhe politike për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë

Në ditën vijuese e trajnimit studentët patën rastin të dëgjojnë prezantimin me temën "Korniza ligjore dhe politike për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë" nga Vjosa Beqaj e cili vjen nga Departamenti i Politikave Sektoriale në Ministrinë e Integrimit Evropian. Në këtë trajnim nxënësit u njoftuan se si ligji e...
Lexo më shumë

Trajnohen mësimëdhënësit e shkollës Luciano Motroni

Një grup mësuesish që ligjërojnë lëndët e shkencave natyrore ishin pjesë e trajnimit të udhëhequr nga Ismet Potera. Në këtë trajnim mësuesit u njoftuan me metodologji të reja të mësimdhënies dhe u dhanë shembuj se si ata mund të bëjnë lidhjen midis lëndëve të tyre...
Lexo më shumë

Ndryshimet ekologjike, ndotësit e ajrit dhe gjendja e biodiversitetit

Dita e dytë e trajnimit me nxënësit e shkollës "Luciano Motroni" ka vazduar me temën "Ndryshimet ekologjike, ndotësit e ajrit dhe gjendja e biodiversitetit". Në pjesën e parë u elaborua kjo temë duke prezentuar gjendjen aktuale të mjedisit në Kosovë, duke u fokuasuar ne bidoversitetin dhe gjendjen e ajrit. Pjesa e dytë vazhdoi...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi