Drunj të pastër!

Sot është realizuar performanca publike “Drunj të pastër” e cila shërben si një thirrje e radhës për ruajtjen ambientit në qytetin e Prizrenit.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi