Të rinjtë aftësohen për të qenë liderë të gjelbër

EC Ma Ndryshe ka organizuar punëtorinë dy ditore “Liderët e Gjelbër” dedikuar për të rinjtë. Pjesëmarrësit gjatë kësaj punëtorie patën mundësi të informohen si dhe të diskutojnë për temat rreth aktivizmit në mbrojtje të mjedisit, avokimit për të drejtat mjedisore, pastaj...
Lexo më shumë

“Green Talk” me të rinjtë në Junik

EC Ma Ndryshe ka realizuar debat të gjelbër me të rinjtë e Komunës së Junikut. Ky aktivitet synon nxitjen e të rinjve që shqetësimet e tyre në raport me mjedisin ti paraqesin para zyrtarëve përgjegjës dhe të kërkojnë zgjidhje për to.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi