Ndërpriten aktivitetet ndërtuese në Prevallë

Si rezultat i punës avokuese të EC Ma Ndryshe rreth degradimit urbanistik të Prevallës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka marrë vendim që të ndërpriten të gjitha aktivitetet ndërtimore në zonën e Prevallës deri në afat të pacaktuar.
Lexo më shumë

Takimi vjetor i rrjetit SEE Heritage

Takimi vjetor, i njëmbëdhjeti me rradhë i rrjetit SEE Heritage u mbajt në Kotor të Malit të Zi. Takimi u përcjell me konferencën “Trashëgimia rurale e Europës Juglindore”, në të cilën morën pjesë përfaqësues nga të gjitha vendet anëtare të rrjetit, dhe disa organizata prezantuan projektet...
Lexo më shumë

Kalendari kulturor dhe turistik i Prizrenit 2013

Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren – RrOK, publikoi kalendarin kulturor dhe turistik të Prizrenit për vitin 2013. Kalendari kulturistik i Prizrenit ka për qëllim të promovojë rrjetëzimin e organizatave që kanë aktivitete kutlurore dhe turistike, të strukturojë ofertën turistike të qytetit përmes...
Lexo më shumë

Debati “Kultura në programin e partive politike në Prizren”

Debati “Kultura në programin e partive politike në Prizren” në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal”, u mbajt më 3 prill 2013 në Restaurant Marashi (Lagjia Marash) në Prizren. Panelistë të debatit ishin: Arjeta Nezaj - LDK, Arbër...
Lexo më shumë

Vizitë studimore në Bruksel

EC Ma Ndryshe morri pjesë në vizitën studimore “Demokracia e drejtpërdrejtë dhe e-demokracia si mjet për promovimin e transparencës, angazhimit qytetar dhe pjesëmarrjes”. Programi P2Pu ofroi mundësi OJQ-ve të vizitojnë institucionet e BE-së, si dhe organizatat relevante platformë të BE-së, në...
Lexo më shumë

Prezantohet analiza "Gabim pas Gabimi"

EC Ma Ndryshe në bashkëpunim me Forumin 2015 organizoi tryezën e diskutimit “Gabim pas Gabimi” për të diskutuar mbi situatën aktuale në trashëgimi kulturore dhe identifikuar veprime konkrete për tejkalimin e sfidave në këtë sektor.
Lexo më shumë

Debati “Konsumi dhe oferta kulturore në Prizren”

Debati “Konsumi dhe oferta kulturore në Prizren” në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal”, u mbajt më 4 mars 2013 në Restaurant Marashi (Lagjia Marash) në Prizren. Panelistë të debatit ishin: Z. Zekë Çeku, ekspert i turizmit, Z....
Lexo më shumë

Ekspozita e Vullnetarëve të Kulturës

Vullnetarët të cilët ishin përfituesit direkt të projektit “Vullnetarët e Kulturës”, në fazën e tretë të implementimit të aktiviteteve të projektit që ishte "Avokimi”, me 1 shkurt 2013, organizuan ekspozitën me fotografi me pamje të qytetit të vjetër të Prizrenit dhe fotografi me pamje...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi