Debati "Mjedisi dhe planifikimi urban në Prizren"

Cikli i debateve të projektit "QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren" u përmbyll sot më 30 tetor, 2013 me debatin "Mjedisi dhe planifikimi urban në Prizren". Panelistë të debatit ishin: Z. Ramadan Tafallari - DSHP dhe Z. Osman Krasniqi - Drejtor në Q.A.M "Pellgu". Temat që u diskutuan në debat kishin të bënin me ambientin në tërësi e veqanërisht me qështjen se si të bëhet përmirësimi i gjendjes aktuale të lumit Lumbardh.
 

Rrjetëzimi