Debati “Kultura dhe planifikimi urban në Prizren”

Debati i gjatshtë nga cikli i debateve të projektit "QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren" ishte debati “Kultura dhe planifikimi urban në Prizren”. Panelistët e debatit ishin: Z. Veton Nurkollari (Drejtor artistik i Doku Fest-it) dhe Leutrim Fishekqiu (Drejtor ekzekutiv i Sculp Fest-it).Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit nga nga DUPH dhe DSHP, DokuFest, Sculp Fest, KDI, UN Habitat, SH.Z.A.P, Kompleksi kulturor "Europa", Sh.B. Sharri, OJQ "Finch", OJQ FFAK, OSBE - Prizren, AKEA, etj. Në debat u diskutua për shumë çështje kulturore të cilat ndërlidhen me urbanizmin direkt ose indirekt, në të njejtën kohë u propozuan edhe zgjedhje të problemeve që u identifikuan nga të pranishmit.
 

Rrjetëzimi