Seminari “Supozimet për zhvillim të qëndrueshëm”

EC Ma Ndryshe morri pjesë në seminarin “Supozimet për zhvillim të qëndrueshëm” i organizuar në kuadër të projektit “Rrjetëzimi lokal për zhvillim të qëndrueshëm”, i cili implementohet nga: Fondi i Beogradit për përsosmëri politike në bashkëpunim me Fondacionin e Kosovës për...
Lexo më shumë

“A Balkan Tale” në Mitrovicë

Pas shfaqjes me sukses në Hamamin “Gazi Mehmet Pasha” të Prizrenit dhe në Muzeun Kombëtar të Kosovës në Prishtinë, ekspozita "A Balkan Tale" u dërgua edhe në Mitrovicë me iniciativën e "EC Ma Ndryshe".
Lexo më shumë

Vizita studimore në Beograd

EC Ma Ndryshe, si organizatë partnere e Olof Palme International Center ishte pjesëmarrëse në vizitën studimore në Beograd, e cila kishte për qëllim njohjen me punën e të rinjëve në Serbi.
Lexo më shumë

Vizita studimore në Çeki

EC Ma Ndryshe si përfituese e projektit “Ndërtimi i Partneriteteve për Veprim Lokal", ishte pjesëmarrëse në vizitën studimore në disa qytete të Republikës Çeke.
Lexo më shumë

Shtrimi i pjerrinave në qytetin e Pirzrenit

Në bazë të nevojave dhe shqetësimeve të nxjerrura nga fokus grupet me persona me nevoja të veçanta , në kuadër të projektit "QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren" dhe me iniciativën dhe shtysën e vazhdueshëm nga ana e EC Ma...
Lexo më shumë

Publikohet studimi mbi politikat kulturore lokale në Prizren

Konferenca “Politikat kulturore lokale në Prizren” në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal”, u mbajt më 31 maj 2013 në Hotel Theranda në Prizren. Panelistë të debatit ishin: Z. Ruzhdi Rexha, nënkryetar i komunës së Prizrenit, ...
Lexo më shumë

Ndërpriten aktivitetet ndërtuese në Prevallë

Si rezultat i punës avokuese të EC Ma Ndryshe rreth degradimit urbanistik të Prevallës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka marrë vendim që të ndërpriten të gjitha aktivitetet ndërtimore në zonën e Prevallës deri në afat të pacaktuar.
Lexo më shumë

Takimi vjetor i rrjetit SEE Heritage

Takimi vjetor, i njëmbëdhjeti me rradhë i rrjetit SEE Heritage u mbajt në Kotor të Malit të Zi. Takimi u përcjell me konferencën “Trashëgimia rurale e Europës Juglindore”, në të cilën morën pjesë përfaqësues nga të gjitha vendet anëtare të rrjetit, dhe disa organizata prezantuan projektet...
Lexo më shumë

Kalendari kulturor dhe turistik i Prizrenit 2013

Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren – RrOK, publikoi kalendarin kulturor dhe turistik të Prizrenit për vitin 2013. Kalendari kulturistik i Prizrenit ka për qëllim të promovojë rrjetëzimin e organizatave që kanë aktivitete kutlurore dhe turistike, të strukturojë ofertën turistike të qytetit përmes...
Lexo më shumë

Debati “Kultura në programin e partive politike në Prizren”

Debati “Kultura në programin e partive politike në Prizren” në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal”, u mbajt më 3 prill 2013 në Restaurant Marashi (Lagjia Marash) në Prizren. Panelistë të debatit ishin: Arjeta Nezaj - LDK, Arbër...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi