Vizitat Hajde

Në kuadër të projektit “Trashëgimia kulturore, shtylla qendrore e zhvillimit të qëndrueshëm lokal dhe rajonal në Prizren”, janë realizuar 8 vizita me nxënësit e shkollave fillore dhe 6 vizita me publikun e gjerë (grupet e magjinalizuara).
Lexo më shumë

Ecjet Historike

Edhe gjatë vitit 2013, EC Ma Ndryshe ka vazhduar të organizoj “Ecjet Hisotirke” për grupe të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në shoqërimin e Ciceronit.
Lexo më shumë

Debati “Të moshuarit dhe planifikimi urban në Prizren”

"Të moshuarit dhe planifikimi urban në Prizren" është debati i katërt me rradhë që u mbajt në kuadër të projektit "QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren". Panelistë të debatit ishin: Z. Hysamedin Gjergjizi - Sekretarë në...
Lexo më shumë

Prezentimi kulturor i Prizrenit në Sllovaki

Si pjesë e përpjekjeve të diplomacisë publike dhe kulturore të Kosovës, EC Ma Ndryshe prezentoi një program kulturor tre ditor në Sllovaki. Programi ka përfshirë prezentimin mbi ofertën kulturore dhe turistike të qytetit të Prizrenit, trashëgiminë kulturore dhe natyrore si dhe performancën artistike.
Lexo më shumë

Debati “Gratë dhe planifikimi urban në Prizren”

EC Ma Ndryshe nis ciklin e debateve “Planifikim urban me pjesëmarrje”. Qëllimi i këtyre debateve është prezantimi i të gjeturave të 28 fokus grupeve me shtatë grupe të komunitetit në Prizren për identifikimin e problemeve dhe gjetjen e zgjidhjeve në raport me planifikimin urban.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi