Tryezë diskutimi “Kush mbikëqyr mbikëqyrësit”

Forumi 2015 organizoi tryezën e diskutitm për të publikuar studimin “Kush mbikëqyr mbikqyrësit?” të përgaditur nga OJQ EC Ma Ndryshe. Në këtë studim  janë analizuar elementet kryesore që e përcaktojnë llogaridhënien e shoqërisë civile, bazuar në parimet dhe praktikat univerzale të cilat janë shfrytëzuar si bazë për të analizuar gjendjen e llogaridhënies së sektorit civil në Kosovë.
 

Rrjetëzimi