EC Ma Ndryshe të martën pati kënaqësinë të pres në takim përfaqësuesit nga Ambasada e Suedisë në Serbi dhe Kosovë

EC Ma Ndryshe të martën pati kënaqësinë të pres në takim përfaqësuesit nga Ambasada e Suedisë në Serbi dhe Kosovë.


Gjatë këtij takimi përveç se realizuam Shëtitjen Historike pranë objekteve të trashëgimisë kulturore në Prizren, po ashtu patëm mundësinë edhe për të diskutuar rreth aktivizmit të EC-it në bashkëpunim me komunitetin për avancimin e politikave publike drejt respektimit të drejtave të njeriut, ruajtjes së trashëgimisë kulturore e natyrore, si dhe për mbrojtjen e mjedisit.

Rrjetëzimi