Punësimet në Arsim

Forumi Transparenca sot 14.05.2014, filloi ciklin e debateve “Ballafaqim” . Debati i pari për fokus ka patur arsimin në komunën e Prizrenit. Nën moderimin e gazetarit z. Qazim Thaqi, drejtori i arsimit në Prizren z.Nexhat Çoçaj është përballur me pyetje të shumta nga përfaqësesit e Forumit Transparenca, përfaqësuesi nga Vetevendosje dhe nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Prizren. 


Diskutimi është zhvilluar  rreth temës së punësimeve në arsim, emërimit të drejtorëve të ri  nëpër shkollat e komunës së Prizrenit, infrastrukturës në mësimdhënje dhe mësimnxënje, duke vazhduar me sigurinë në shkolla, punësimet politike, kushtëzimin e nxënësve nëpër shkolla, punësimin e zyrtarëve të lartë komunal në arsim, cilësia në mësimdhënje, obligimet e nxënësve për kurse shtesë, përfshirja në listë të pagave të disa mësimdhënësve,etj.

 

Rrjetëzimi