Përmbyllet faza e parë e dorëzimit të shkresave të qytetarëve

Pas punës disa mujore në hartimin dhe zhvillimin e idesë, si dhe funksionalizimin dhe promovimin e platformës për pjesëmarrje përmes mediave sociale në vendimmarrjen e komunës së Prizrenit, OJQ EC Ma Ndryshe, ka përmbyllur fazën e parë të dorëzimit të shkresave të pranuara nga qytetarët. Propozimet për buxhet respektivisht investime kapitale, ankesat e ndryshme dhe e-peticionet e pranuara përmes platformës online www.merrpjese.org, janë adresuar tek organet përgjegjëse komunale.

Për më shumë lexo komunikatën

Rrjetëzimi