Lajmet

Punëtori vizionimi për hapësirën e brendshme të shkollës “Luciano Motroni”01 tetor 2019Është organizuar punëtoria vizionuese për hollin e shkollës “Luciano Motroni”. Kjo punëtori është organizuar me qëllim që të rinjve t’u...më shumë
Aktivizmi në Komunitet 530 shtator 2019Është mbajtur cikli i pestë i Shkollës për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet në kuadër të projektit ‘AktRural’. Shkolla...më shumë
Fuqizimi i grave përmes ngritjes së shkathtësive artizanale17 shtator 2019Në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme për mbështetjen e grupeve të nënpërfaqësuara EC në bashkëpunim me...më shumë
Planifikimi urban me pjesëmarrje10 shtator 2019EC Ma Ndryshe ka mbajtur trajnimin e gjashtë me nxënësit e shkollës “Luciano Motroni” me temën Planifikimi urban me pjesëmarrjemë shumë
Trajnim për profesorët e shkollës Luciano Motroni09 shtator 2019Disa mësimdhënës të fushave të shkencës së natyrës ishin pjesëmarrës në trajnimin e organizuar ku u njoftuan mbi metodologjitë e reja të...më shumë
Qarkullim i lirshëm për të gjithë08 shtator 2019Në qytetin e Pejës janë realizuar pjerrinat të cilat tani e tutje personave me nevoja të veçanta do t’iu mundësojnë qarkullimin e lirshëm nëpër pikat...më shumë
Shporta ricikluese për shkollën “Luciano Motroni”06 shtator 2019Nxënësit e shkollës “Luciano Motroni” kanë ardhur me idenë e vendosjes së shportave të riciklimit të mbeturinave në oborrin e kësaj shkolle dhe pas propozimit...më shumë
Takim konsultativ me banorë të lagjes Lakuriq05 shtator 2019Është mbajtur takimi konsultativ me banorët e lagjes Lakuriq ku është prezantuar draft dizajni i tri hapësirave publike të identifikuara në këtë lagje...më shumë