Shkatërrimi nga zjarri i Muzeut të Muzikës në Gjakovë

Shkatërrimi nga zjarri i Muzeut të Muzikës në Gjakovë e njohur edhe si “Tabhane” është ngjarje e rëndë, që minon përpjekjet për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Mos trajtimi i duhur nga ana e institucioneve ka bërë që ky objekt kohë më parë të vandalizohej e dëmtohej për të arritur deri në pikën e shkatërrimit total nga zjarri.


EC Ma Ndryshe përkujton se rastet e zjarreve në monumente të mbrojtura janë praktika të para edhe më parë në qytetet e Kosovës dhe konsideron se nevojitet një angazhim i shtuar i institucioneve përgjegjëse për parandalimin e rasteve të kësaj natyre.


Duke shprehur indinjatën për shkatërrimin e Muzeut të Muzikës në Gjakovë, EC i bën thirrje institucioneve ligjzbatuese që ta hetojnë rastin deri në zbardhjen e plotë të tij, dhe të veprojnë me forcën e ligjit. Gjithashtu i bën thirrje autoriteteve lokale dhe atyre qendrore që të ndërmarrin veprime për rikonstruimin dhe funksionalizimin e plotë të Muzeut të Muzikës në Gjakovë, në mënyrë që të përçohet mesazhi se përpjekjet për shkatërrimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore nuk do të jenë të suksesshme.

Rrjetëzimi