Lajmet

EC ofron përvojën gjithëpërfshirëse për Komunën Gjilanit dhe Ferizajit22 tetor 2019EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit Qytetet Gjithpërfshirëse ka vazhduar serinë e takimeve në komunën e Gjilani...më shumë
Forumi 5 i Shkollës për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet16 tetor 2019Në qytetin e Prishtinës është mbajtur një tryezë informuese e \"Shkollës për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet V\"...më shumë
Komuna e Prizrenit nuk respekton dispozitat e Ligjit për qasje në dokumente publike 14 tetor 2019Qeveria komunale e Prizrenit nuk është duke i respektuar dispozitat ligjore për qasje në dokumente publike në rastin e kërkesës së...më shumë
Klubi i Mjedisit ndan njohuritë e "eko-shkollës" me shkollat e tjera09 tetor 2019EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit “EKO-Shkolla”sot ka realizuar një takim me përfaqësuesit e shkollës \"Emin Duraku\" në...më shumë
Komunat e rajonit të Prizrenit të rrisin buxhetin për mbrojtjen e mjedisit09 tetor 2019Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2019 ka theksuar se problemet serioze mjedisore vazhdojnë të ndikojnë në...më shumë
Trajnim për mesimdhënësit e shkollës fillore “Loyola”03 tetor 2019Të gjithë mësimdhënësit e shkollës fillore Loyola ishin pjesë e trajnimit të udhëhequr nga Flaka Xerxa. Në këtë trajnim mësuesit u njoftuan me metodologji...më shumë
Punëtori vizionimi për hapësirën e brendshme të shkollës “Luciano Motroni”01 tetor 2019Është organizuar punëtoria vizionuese për hollin e shkollës “Luciano Motroni”. Kjo punëtori është organizuar me qëllim që të rinjve t’u...më shumë
Aktivizmi në Komunitet 530 shtator 2019Është mbajtur cikli i pestë i Shkollës për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet në kuadër të projektit ‘AktRural’. Shkolla...më shumë