Lajmet

Barazi gjinore edhe në emërtime të rrugëve e shesheve publike05 korrik 2021EC Ma Ndryshe sot ka organizuar performansën publike “Barazi gjinore edhe në emërtime të rrugëve e shesheve publike”. Përmes këtij aktiviteti EC ka adresuar problemin e...më shumë
Emërtimi i rrugëve në komunat e Kosovës dëshmon diskriminimin gjinor05 korrik 2021Dispozitat e Kushtetutës përkufizojnë se Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të...më shumë
Intervenimi për hapësira më të shfrytëzueshme në ShFMU "Nazim Kokollari"në Prizren07 maj 2021OJQ “EC Ma Ndryshe” realizoi një aktivitet me nxënësit e ShFMU “Nazim Kokollari” në parkun e kësaj shkolle. Intervenimet të cilat janë realizuar në...më shumë
Shteti i Kosovës të jetë më proaktiv në raport me trashëgiminë kulturore dhe prezantimin ndërkombëtar të saj14 prill 2021Europa Nostra, javën e kaluar më 8 Prill, ka vendosur që Manastirin e Deçanit ta fusë në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara të Evropës për vitin 2021...më shumë
Trashëgimia kulturore në Prizren vazhdon të përballet me sfida të shumta!18 shkurt 2021Asetet e trashëgimisë kulturore në Prizren prej vitesh përballen me sfida të shumta, veçmas sa i përket ruajtjes, mbrojtjes dhe promovimit të tyre. Të dhënat e...më shumë
REAGIM: Odisejada e projektit për teleferikun e Kalasë së Prizrenit vazhdon me paqartësi19 janar 2021Projekti për teleferikun për në Kalanë e Prizrenit, i nisur nga Komuna e Prizrenit, ngjan se ka mjaft paqartësi, duke qenë se edhe menaxhmenti i këtij projekti, Drejtoria e Turizmit,...më shumë
MIRATOHET PLANI I MENAXHIMIT TË QENDRËS HISTORIKE TË PRIZRENIT18 dhjetor 2020Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, gjegjësisht ministrja Vlora Dumoshi ka nënshkruar vendimin për miratimin e Planit të Menaxhimit të Qendrës Historike të Prizrenit...më shumë
Hulumtimi i hapësirave publike në Prizren 01 dhjetor 2020Gjatë këtij viti EC Ma Ndryshe ka kryer hulumtimin e hapësirave publike në qytetin e Prizrenit. Nga gjithsejtë 76 hapësira publike të identifikuara gjysma e tyre gjenden në...më shumë