Lajmet

Harta e kaosit urban në lagjet "Tophane" dhe "Dardania" në Prishtinë18 dhjetor 2014Për t’u vënë në pah parregullësitë urbane në veçanti si dhe për ta prezantuar kaosin urbanistik në qytetin e Prishtinës në përgjithësi, disa...më shumë
Të Rinjtë dhe Planifikimi Urban13 dhjetor 2014EC Ma Ndryshe sot sot ka organizuar punëtorinë ''Prizreni...si (s')do të duhej ...më shumë
Trotuaret e Prishtinës ende të zaptuara03 dhjetor 2014Për ta evidentuar shkallën e zaptimit të trotuareve dhe llojet e pengesave nëmë shumë
Forumi i Trashëgimisë - Rajoni Jug01 dhjetor 2014Në kuadër të Projektit të përbashkët të BE/KiE ''Mbështetje për Promovimin e Diversitetit Kulturor'' (PDKK), 'Progami...më shumë
Zhvillimi rajonal përmes turizmit kulturor në Prizren25 nëntor 2014EC Ma Ndryshe sot mbajti konferencën promovuese të projektit “Zhvillimi rajonal përmes turizmit kulturor në...më shumë
Kufijtë e padefinuar, problemi kryesor i “Qendrës Historike” të Prishtinës24 nëntor 2014Muajin e kaluar, në kuadër të projektit “Transparenca Online”, EC Ma Ndryshe ka publikuar raportin hulumtues...më shumë
Komuna e Mamushës shkel Ligjin për Buxhet14 nëntor 2014Në kuadër të projektit të monitorimit të transparencës së ekzekutivit komunal të Mamushës, EC Ma Ndryshe ka hulumtuar çështjen e...më shumë
Diskutimet publike për planet urbane në Prishtinë duhet të jenë gjithëpërfshirëse06 nëntor 2014Që nga qershori i këtij viti, Komuna e Prishtinës ka filluar me organizimin e diskutimeve publike për hartimin/revidimin e...më shumë