Lajmet

Trashëgimia dhe Komunitetet - Përvoja e PDKK27 maj 2015Sot është zhvilluar dita e parë e konferencës "Trashëgimia dhe Komuniteti – përvoja e PDKK)", e cila shënon finalizimin e ...më shumë
Institucionet bartin një pjesë të përgjegjësisë për shembjen e murit të Kalasë26 maj 2015Gjatë dy muajve të kaluar EC Ma Ndryshe ka hulumtuar çështjen e rrëzimit të një pjese...më shumë
Konferenca Rajonale ‘’Aktivizmi kulturor dhe Qyteti’’21 maj 2015Ka përfunduar konferenca rajonale ‘’Aktivizmi kulturor dhe Qyteti’’, e realizuar në kuadër të projektit ...më shumë
Ura e kaltër e dashurisë21 maj 2015Sot u realizua intervenimi i parë artistik, pjesë e projekit të EC-it "Aktivizmi kulturor dhe...më shumë
Konferencë rajonale mbi aktivizmin kulturor në Prizren18 maj 2015Këtë të enjte (21 Maj) mbahet konferenca “Aktivizmi kulturor dhe Qyteti”, që është pjesë e projektit “Aktivizmi kulturor dhe ...më shumë
Trashëgimia Jonë e Përbashkët16 maj 2015Sot në kuadër të Programit për Trashëgimi dhe Diversitet është mbajtur aktiviteti ‘’Trashëgimia Jonë e Përbashkët’’ i cili u...më shumë
Promovimi i Planit Rajonal të Trashëgimisë për Rajonin Jug15 maj 2015Sot në hapësirat e objektit të Komunës së Prizrenit, organizuar nga Këshilli i Evropës dhe Programi për...më shumë
Dorëzohet kërkesa për “Korsi për Biçikleta”15 maj 2015Më 15 maj 2015 i ështe dorëzuar kërkesa për “Korsi për Biçikleta”.më shumë