THIRRJE PËR OFERTË: Kompani për dizajnim dhe shtyp të raportit

EC Ma Ndryshe  është  njëra  nga  organizatat  përfituese  të  këtij  programi,  në  kuadër  të  cilit  ka zhvilluar/hartuar 4 (katër) dokumente/raporte.

EC  Ma  Ndryshe  shpall  thirrje  përmes  së  cilës  fton,  kompanitë/konsorciumet  e  interesuara  të dorëzojnë ofertat e tyre për “Dizajnimin/rradhitjen dhe shtypin e dokumentit/raportit “.

23.11.2023 [Sq]

Shkarko

THIRJE PËR OFERTË: Raport/dokument për turizmin rural potencial i zhvillmit ekonomik në rajonin e Prizrenit

EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të  cilit shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ-të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për raport/dokumentin “Raport/dokument për turizmin rural potencial i zhvillmit ekonomik në rajonin e Prizreni”.

01.11.2023 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË: Hulumtim për gjendjen e hapësirave publike në qytetin e Lipjanit dhe Suharekës

EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të  cilit shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ-të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për raport/dokumentin “Hulumtim për gjendjen e hapësirave publike në qytetin e Lipjanit dhe Suharekës”.

23.10.2023 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË: Hartim/zhvillim i manualit për promovimin, vullnetarizmin dhe përfshirjen e të drejtave mjedisore dhe të drejtave të njeriut në iniciativat rinore

EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të cilit shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ-të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për “Hartim/zhvillim i manualit për promovimin, vullnetarizmin dhe përfshirjen e të drejtave mjedisore dhe të drejtave të njeriut në iniciativat rinore”.

16.10.2023 [Sq]

Shkarko

THIRJE PËR GARËN - EC Ma Ndryshe hap thirrjen për garën e tretë të quajtur “T’i sfidojmë ndryshimet klimatike”

EC Ma Ndryshe hap thirrjen për garën e tretë të quajtur “T’i sfidojmë ndryshimet klimatike”, me të cilën synon të pasqyrojë kontributin e të rinjve për mbrojtjen, parandalimin e degradimit të mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.

28.09.2023 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË: Hartim/zhvillim për Udhërrëfyes për Implementimin e Agjendës së Gjelbër në Komunat e Kosovës

EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të cilit shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ‐të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për “Hartimin/zhvillimin për Udhërrëfyes për Implementimin e Agjendës së Gjelbër në Komunat e Kosovës”.

15.09.2023 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË: Hartim/zhvillim për manual mbi rëndësinë dhe format e zbatimit që QZhQ-ve (SDG) në projektet e realizuara nga komunat

EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të cilit shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ‐të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për “Hartim/zhvillim për manual mbi rëndësinë dhe format e zbatimit që QZhQ-ve (SDG) në projektet e realizuara nga komunat”.

17.08.2023 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË: Hartimi i Strategjisë për Marrëdhënie me Publikun

Qëllimi i përgjithshëm i Strategjisë është të zhvillojë parimet kryesore të komunikimit me publikun, të ndihmojë organizatën në përmirësim të komunikimit me publikun dhe të avancojë stafin e organizatës në
komunikim dhe përdorim të kanaleve të komunikimit të jashtëm në mënyrë efektive për të përforcuar misionin tonë dhe për të arritur një audiencë më të gjerë. Strategjia e komunikimit duhet të harmonizohet
edhe me qëllimet strategjike të organizatës.

23.06.2023 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR GARËN - EC Ma Ndryshe organizon garën "Ndrysho sjelljen dhe jo klimën"

EC Ma Ndryshe hap thirrjen për garën e quajtur “Ndrysho sjelljen dhe jo klimën”, me të cilën synon të pasqyrojë kontributin e të rinjve për mbrojtjen, parandalimin e degradimit të mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.

04.04.2023 [Sq]

Shkarko

KHARIPE VASH APLIKIPE - Treningo vash evolviripe e janipasko vash turistikune godideutne (guidya) ani Janjeva.

Ano rami e proyektesko simen pe organzipe “Treningo vash evolviripe e Janipyengo vash Turisktiukune Godideyutnengo (Guidyengo) ani Janjeva” thay prekal akava publikuno kharipe savore jene kola si interesime te apikininen anko akava treningo kharaholen te ovel kotor

Linko vash aplikipe: https://bit.ly/3JyjRn2

13.03.2023 [Sq]

Shkarko

BAŞVURU ÇAĞRISI - Janjeva'da turist rehberi becerilerinin geliştirilmesi için eğitim olanaği.

Projemizin bir parçası olarak, "Janjeva'da Turist Rehberi Becerilerinin Geliştirilmesi" adlı bir eğitim düzenliyoruz ve bu çağrı aracılığıyla, turist rehberlerinin rolü hakkında bilgi sahibi.

Başvuru linki: https://bit.ly/3TacHbI

13.03.2023 [Sq]

Shkarko

POZIV ZA APLICIRANJE - Obuka za razvijanje sposobnosti za turističke vodiče (cicerone) u Janjevu.

U sklopu projekta organizovali smo “Obuku za Razvoj Sposobnosti za Turističke Vodiče (Cicerone) u Janjevu” i pomoću ovog javnog poziva  pozivamo sve zainteresovane da apliciraju kako bi mogli da učestvuju u obuci.

Link za apliciranje: https://bit.ly/3JCv1Y2

13.03.2023

Shkarko

THIRRJE PËR APLIKIM - Trajnimi për zhvillimin e aftësive për udhërrëfyesit turistik (ciceronëve) në Janjevë.

Në kuadër të projektit jemi duke organizuar “Trajnimin për Zhvillimin e Aftësive për Udhërrëfyesit Turistik (Ciceronëve) në Janjevë” dhe përmes kësaj thirrje publike i ftojmë të gjithë të interesuarit/at të aplikojnë për të marrë pjesë në trajnim.

Linku për aplikim: https://bit.ly/3FioyyN

13.03.2023 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi