THIRRJE PËR OFERTË - Zhvillimi i Databazës Hapësinore të Prizrenit

Zhvillimi i projektit/platformes i “Databazës Hapësinore të Prizrenit” ka për qëllim të kontribuojë në krijimin e një baze të dhënash për karakteristikat e rëndësishme të hapësirës së një qyteti, e rrjedhimisht të krijojë platformë të dhënash e cila mund të zhvillohet dhe përditësohet vazhdimisht. Kjo platformë do të jetë pikë referimi për një gamë të gjerë të projekteve që do të kenë synim qytetin e Prizrenit.

15.07.2021 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Kompani për dizajnim dhe shtyp të raportit

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.

29.04.2021 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Hulumtim/Analizë për gjendjen mjedisore në komunën e Gjakovës

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedezepër Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civiletë përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes tëgrupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2)Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.

05.02.2021 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi