THIRRJE PËR OFERTË - Realizim të videove të shkurta vetëdijesuese

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.

20.11.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Kompani për dizajnim dhe shtyp

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.

16.11.2020 [Sq]

Shkarko

Dizajnim dhe zhvillim të infografikave

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.

01.10.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Kompani për dizajnim dhe shtyp të produkteve

Projekti “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut” synon të kontribuojë në përmirësimin e njohurive të të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në mbrojtjen dhe promovimin e kulturës dhe trashëgimisë së Istogut. Grupi kryesor i synuar i projektit janë fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Istogut. Ky projekt mundësohet nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD dhe financohet nga Bashkimi Evropian, me bashkë-financim nga Komuna e Istogut, dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

11.08.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Pajisje teknologjike

Projekti “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut” synon të kontribuojë në përmirësimin e njohurive të të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në mbrojtjen dhe promovimin e kulturës dhe trashëgimisë së Istogut. Grupi kryesor i synuar i projektit janë fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Istogut. Ky projekt mundësohet nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD dhe financohet nga Bashkimi Evropian, me bashkë-financim nga Komuna e Istogut, dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

10.08.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Konsulencë për hartim të Udhëzuesit mbi të drejtat e njeriut për mjedis të shëndetshëm

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (ëatchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.
07.08.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Kompani për dizajnim dhe shtyp të produkteve

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (ëatchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.
07.08.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Pajisje teknologjike (tableta) për fëmijë të familjeve në nevojë

Projekti “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut” synon të kontribuojë në përmirësimin e njohurive të të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në mbrojtjen dhe promovimin e kulturës dhe trashëgimisë së Istogut. Grupi kryesor i synuar i projektit janë fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Istogut. Ky projekt mundësohet nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD dhe financohet nga Bashkimi Evropian, me bashkë-financim nga Komuna e Istogut, dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
03.06.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Për përkthim

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizmi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (ëatchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.
25.05.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Fotografimi i monumeteve për librin/katalogun”trashëgimia siç shihet dhe interpretohet nga nxënësit’ në kuadër të projektit “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut”

Projekti “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut” synon të kontribuojë në përmirësimin e njohurive të të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në mbrojtjen dhe promovimin e kulturës dhe trashëgimisë së Istogut. Grupi kryesor i synuar i projektit janë fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Istogut. Ky projekt mundësohet nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD dhe financohet nga Bashkimi Evropian, me bashkë-financim nga Komuna e Istogut, dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
19.05.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Hartimi i metodologjisë së detajuar për monitorim të gjendjes së mjedisit në Komunën e Prizrenit

EC Ma Ndryshe shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ-të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për Hartimin e metodologjisë së detajuar për monitorim të gjendjes së mjedisit në Komunën e Prizrenit.
17.03.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Hulumtim/Analizë për gjendjen mjedisore në komunën e Prizrenit

EC Ma Ndryshe shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ-të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për realizimin e Hulumtimit/Analizës së gjendjes mjedisore në komunën e Prizrenit.
17.03.2020 [Sq]

Shkarko

Zgjatje e thirrjes për ofertë - Organizimi i trajnimeve dhe hartimi i dokumenteve në kuadër të projektit “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut”

EC Ma Ndryshe njofton se ka bërë zgjatjen e afatit të pranimit të ofertave për organizimin e trajnimeve dhe hartimin e dokumenteve në kuadër të projektit “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut” deri më 18 mars 2020 në ora 15:00.EC Ma Ndryshe fton kompanitë/konsorciumet, OJQ'të, grupet e ekspertëve të interesuar të dorëzojnë ofertat e tyre për angazhimet të cilat i gjeni të detajuara në dokumentin e bashkangjitur.
13.03.2020 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Organizimi i trajnimeve dhe hartimi i dokumenteve në kuadër të projektit “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut”

Projekti “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut” synon të kontribuojë në përmirësimin e njohurive të të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në mbrojtjen dhe promovimin e kulturës dhe trashëgimisë së Istogut. Grupi kryesor i synuar i projektit janë fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Istogut. Ky projekt mundësohet nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD dhe financohet nga Bashkimi Evropian, me bashkë‐financim nga Komuna e Istogut, dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
04.03.2020 [Sq]

Shkarko

Punë praktike gjashtë mujore në EC Ma Ndryshe

EC ka themeluar Programin e Praktikantëve/Praktikanteve me kohëzgjatje gjashtë muaj dhe ofron punë praktike në kuadër të aktiviteteve të organizatës. Programi është i hapur për studentët/studentet e Universiteteve në Prizren (të gjitha drejtimet), me banim të përhershëm në komunën e Prizrenit, të cilët/cilat janë të interesuar/a për të marrë njohuri dhe përvoja të reja dhe kontribuar në punën e organizatës.
16.01.2020

Shkarko

Rrjetëzimi