THIRJE PËR GARËN- EC Ma Ndryshe organizon garën “Unë mund ta mbroj mjedisin dhe t’i parandaloj ndryshimet klimatike”

EC Ma Ndryshe organizon garën “Unë mund ta mbroj mjedisin dhe t’i parandaloj ndryshimet klimatike”, me të cilën synon të pasqyrojë kontributin e të rinjve për mbrojtjen dhe parandalimin e degradimit të mjedisit

27.12.2022 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Tabletë digjitale

EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit “HumanRightivism" implementuar nga Community Development Fund (CDF) dhe mbështetur nga Qeveria e Suedisë, për të zgjeruar promovimin e metodologjisë dhe për të stimuluar OSHC-të dhe grupet e komunitetit për aktivizim më të madh në komuna të ndryshme, hap konkurs për ofertë për blerjen e tabletave digjitale.

21.07.2022 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Hartim/zhvillim per Manual mbi procedurat standarde për lëshimin e lejes mjedisore komunale për ndërtesat kolektive të banimit

Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.

12.04.2022 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Realizim i video dokumentarit për “Dollama”

EC Ma Ndryshe është duke zbatuar projektin “Dollama, një pasuri kulturore e Kosovës” që është pjesë e grantit të financuar nga projekti “Trashëgimia Kulturore si nxitëse e dialogut ndërmjet komuniteteve dhe kohezioni social” që zbatohet nga UNDP në Kosovë dhe financohet nga Instrumenti i Bashkimit Evropian që kontribuon për Paqe dhe Stabilitet (IcSP).

10.03.2022

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Zhvillimi i platformës nëpërmjet sistemit GIS për hapësirat publike gjelbëruese në Prizren

EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të cilitshpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumete interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për “Zhvillimi i platformës nëpërmjet sistemit GIS përhapësirat publike gjelbëruese në Prizrren”

04.03.2022 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Për krijimin e Ueb-faqes në kuadër të projektit “Hartëzimi i Turizmit Rural në Jug të Kosovës”

OJQ EC Ma Ndryshe me seli në Prizren ka nisur zbatimin e projektit “Hartëzimi i Turizmit Rural
në Jug të Kosovës”, financuar nga projekti “Dialogu ndërmjet komuniteteve përmes ruajtjes
gjithëpërfshirëse të Trashëgimisë Kulturore”, që implementohet nga UNDP dhe financohet nga
Instrumenti i Bashkimit Evropian që kontribuon për Stabilitet dhe Paqe (IcSP).

02.03.2022 [Sq]

Shkarko

GELENEKSEL KIYAFET "DOLLAMA" YAPIMI EĞİTİMİ

EC Ma Ndryshe, "Kosova'nın kültürel bir mirası Dollama" projesi çerçevesinde, kadınları geleneksel kıyafet “Dollama” (gelinler için el yapımı geleneksel elbiseler) yapma eğitimine  katılmaları için başvurmalarını davet ediyor. Eğitim, katılımcıları elle dolma dikecek şekilde yetiştirmeyi ve böylece gelecekte iş olanaklarını artırmayı amaçlamaktadır.

11.02.2022 [Sq]

Shkarko

POZIV ZA PRIJAVU

“EC Ma Ndryshe” u okviru projekta „Dolama, kulturno nasleđe Kosova“, poziva žene i devojke da se prijave za učešće u obuci za izradu tradicionalnih haljina „dolama“ (tradicionalne haljine za neveste kao ručni rad). Obuka ima za cilj da učesnike osposobi da ručno šiju dolame i na taj način povećaju svoje mogućnosti za posao u budućnosti.  

10.02.2022 [Sq]

Shkarko

MUNDËSI TRAJNIMI PËR PUNIMIN E DOLLAMAVE

EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit "Dollama, një pasuri kulturore e Kosovës", fton gratë dhe vajzat që të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnimin për punimin e veshjeve tradicionale “dollamave“ (veshjeve tradicionale për nuse të punuara me dorë). Trajnimi ka për qëllim të aftësoj pjesëmarrëset për qepjen e dollamave me dorë dhe kështu të rrisë mundësitë e tyre për punë në të ardhmen.

 

08.02.2022 [Sq]

Shkarko

Punë praktike gjashtë mujore në EC MA NDRYSHE

Në kuadër të Programit të Praktikës, EC ofron punë praktike me kohëzgjatje gjashtë mujore. Programi është i hapur për studentët/et e të gjitha drejtimeve, të cilët/at janë të interesuar/a për të marrë njohuri dhe përvoja të reja dhe për të kontribuar në punën e organizatës.

03.02.2022 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi