Konkurse

THIRRJE PËR OFERTË - Zhvillimi i Databazës Hapësinore të Prizrenit15 korrik 2021Zhvillimi i projektit/platformes i “Databazës Hapësinore të Prizrenit” ka për qëllim të kontribuojë në krijimin e një baze të dhënash për karakteristikat e rëndësishme të hapësirës së një qyteti, e rrjedhimisht të krijojë platformë të dhënash e cila mund të zhvillohet dhe përditësohet vazhdimisht. Kjo platformë do të jetë pikë referimi për një gamë të gjerë të projekteve që do të kenë synim qytetin e Prizrenit.
THIRRJE PËR OFERTË - Kompani për dizajnim dhe shtyp të raportit29 prill 2021Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.
THIRRJE PËR OFERTË - Hulumtim/Analizë për gjendjen mjedisore në komunën e Gjakovës05 shkurt 2021Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedezepër Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civiletë përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes tëgrupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2)Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.