Konkurse

THIRRJE PËR OFERTË - Hulumtim/Analizë për gjendjen mjedisore në komunën e Gjakovës05 shkurt 2021Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedezepër Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civiletë përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes tëgrupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2)Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.