Konkurse

THIRRJE PËR OFERTIM - Për krijimin dhe mirëmbajtjen e Ueb-faqes në kuadër të projektit ‘’Filigrani përtej artizanatit’’13 shkurt 2019
Punë praktike gjashtë mujore në EC Ma Ndryshe (tri pozita)13 shkurt 2019 EC ka themeluar Programin e Praktikantëve me kohëzgjatje gjashtë muaj dhe ofron tre pozita për punë praktike në kuadër të aktiviteteve të organizatës. Programi është i hapur për studentët/studentet e Universiteteve në Prizren (të gjitha drejtimet), me banim të përhershëm në komunën e Prizrenit, të cilët/cilat janë të interesuar/a për të marrë njohuri dhe përvoja të reja dhe kontribuar në punën e organizatës.
Shkarko[ALB]
THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE 11 shkurt 2019Shkolla për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet 3 / Škola za Osposoblavanje Mladih za Aktiviranje u Zajednici 3 / Gençler için Toplumda Etkinleşme Beceri Okulu 3
THIRRJE PËR APLIKIM 2 / BAŞVURU ÇAĞRISI 2 / POZIV ZA APLICIRANJE 2 31 janar 2019Punë praktike në artizanatin e Filigranit në Prizren / Prizren’de Filigran El Sanatı pratik çalışması (stajı) / Za praktičan rad zanatstva Filigrana u Prizrenu
THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE 10 janar 2019Punë praktike në artizanatin e Filigranit në Prizren / Prizren’de Filigran El Sanatı pratik çalışması (stajı) / Za praktičan rad zanatstva Filigrana u Prizrenu