Konkurse

THIRRJE PËR OFERTIM10 tetor 2019Për investime në 6 (gjashtë) hapësira publike në Prizren, në kuadër të projektit “Re-Public Spaces”
THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE09 shtator 2019Shkolla për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet 5 / Škola za Osposoblavanje Mladih za Aktiviranje u Zajednici 5 / Gençler için Toplumda Etkinleşme Beceri Okulu 5
Punë praktike gjashtë mujore në EC Ma Ndryshe (një pozitë)22 maj 2019EC ka themeluar Programin e Praktikantëve/Praktikanteve me kohëzgjatje gjashtë muaj dhe ofron një pozitë për punë praktike në kuadër të aktiviteteve të organizatës. Programi është i hapur për studentët/studentet e Universiteteve në Prizren (të gjitha drejtimet), me banim të përhershëm në komunën e Prizrenit, të cilët/cilat janë të interesuar/a për të marrë njohuri dhe përvoja të reja dhe kontribuar në punën e organizatës.
Shkarko[ALB]
Garë shkollore "Ide kreative për mbrojtjen e ambientit"17 maj 2019EC hap thirrjen shkollore përmes së cilës ftohen nxënësit e shkollës "Luciano Motroni" me ide kreative për mbrojtjen e mjedisit nën konceptin EKO SHKOLLA. Një komision i brendshëm përzgjedhës do të zgjedhë 5 idetë më interesante, të cilat do të mbështeten nga projekti dhe do të zbatohen nga nxënësit nën mbikqyrjen dhe mentorimin e mësuesve dhestafit të projektit.Nxënësit mund të aplikojnë me ide të cilat do të kontribuonin në krijimin e një ambienti më të përshtatshëm për ta dhe njëkohësisht intervenimet të jenë miqësore për ambientin që e rrethon. Idetë mund të aplikohen brenda dhe jashtë objektit te shkollës.
Shkarko[ALB]
THIRRJE PËR OFERTIM - Realizimi i dokumentarit në kuadër të projektit “Eko Shkolla”26 prill 2019OJQ EC Ma Ndryshe me seli në Prizren është duke zbatuar projektin “Eko Shkolla” i cili është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të avokojë për futjen e konceptit të EKO shkollës në shkollat e Prizrenit përmes pilotimit të modelit dhe metodologjisë përkatëse të mbrojtjes së mjedisit me pjesëmarrjen e gjerë të nxënësve dhe mësuesve në një shkollë të përzgjedhur në mënyrë konkuruese.
THIRRJE PËR OFERTIM - Për realizimin e një dokumentari në kuadër të projektit ‘’Filigrani përtej artizanatit’’12 prill 2019OJQ EC Ma Ndryshe me seli në Prizren është duke zbatuar projektin “Filigrani përtej Artizanatit”, financuar nga projekti “Dialogu ndërmjet komuniteteve përmes ruajtjes gjithëpërfshirëse të trashëgimisë Kulturore”, që implementohet nga UNDP dhe financohet nga Instrumenti i Bashkimit Evropian që kontribuon për Stabilitet dhe Paqe (IcSP). Qëllimi i këtij projekti është që të kontribuoj në ruajtjen e artizanatit të filigranit përmes dokumentimit, promovimit dhe transferimit të njohurive dhe shkathtësive të kësaj zeje tek gratë dhe të rinjtë, me qëllim të rritjes së mundësisë së punësimit.
THIRRJE PËR OFERTIM - Për krijimin dhe mirëmbajtjen e Ueb-faqes në kuadër të projektit ‘’Filigrani përtej artizanatit’’13 shkurt 2019
Thirrje për aplikim për Shkollat e Mesme të Prizrenit12 shkurt 2019EC Ma Ndryshe ka nisur zbatimin e projektit “ECO Shkolla”, në kuadër të të cilit do të bëhet përzgjedhja e një shkolle të mesme publike të qytetit të Prizrenit, e cila do të përfitojë nga programi afatgjatë për edukim mjedisor dhe efiçiencë të energjisë. Te drejtë aplikimi kanë të gjitha shkollat e mesme publike të qytetit të Prizrenit, ndërsa shkolla përfituese do të përzgjedhet pas një procesi të kujdesshëm vlerësimi.
THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE 11 shkurt 2019Shkolla për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet 3 / Škola za Osposoblavanje Mladih za Aktiviranje u Zajednici 3 / Gençler için Toplumda Etkinleşme Beceri Okulu 3
THIRRJE PËR APLIKIM 2 / BAŞVURU ÇAĞRISI 2 / POZIV ZA APLICIRANJE 2 31 janar 2019Punë praktike në artizanatin e Filigranit në Prizren / Prizren’de Filigran El Sanatı pratik çalışması (stajı) / Za praktičan rad zanatstva Filigrana u Prizrenu
THIRRJE PËR OFERTIM Për krijimin dhe mirëmbajtjen e Ueb-faqes në kuadër të projektit ‘Qytetet gjithëpërfshirëse - promovimi dhe zgjerimi i metodologjisë së planifikimit urban me pjesëmarrje” 29 janar 2019
THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE 10 janar 2019Punë praktike në artizanatin e Filigranit në Prizren / Prizren’de Filigran El Sanatı pratik çalışması (stajı) / Za praktičan rad zanatstva Filigrana u Prizrenu