Konkurse

THIRRJE PËR APLIKIM Për punë praktike gjashtë mujore në EC Ma Ndryshe (dypozita)23 dhjetor 2016EC ka themeluar Programin e Praktikantëve/Praktikanteve me kohëzgjatje gjashtë muaj dhe ofron dy pozita për punë praktike në kuadër të aktiviteteve të organizatës. Programi është i hapur për studentët/studentet e Universiteteve në Prizren (të gjitha drejtimet), me banim të përhershëm në komunën e Prizrenit, të cilët/cilat janë të interesuar/a për të marrë njohuri dhe përvoja të reja dhe kontribuar në punën e organizatës.

Shkarko Thirrjen e plotë
Shkarko Formën e aplikimit
THIRRJE PËR APLIKIM Për punë praktike tre mujore në Zyrën për Informim Publik të Gjykatës Themelore të Prizrenit06 tetor 2016Gjykata Themelore e Prizrenit, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” dhe OJQ EC Ma Ndryshe kanë themeluar Programin e Praktikantëve për Marrëdhëniet Publike për t’i ofruar ndihmë Zyrës për Informim Publik të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Partnerët nënshkrues të dokumentit të bashkëpunimit për realizimin e këtij Programi kanë kënaqësinë që të shpallin thirrjen e parë për aplikim për studentët e Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Shkarko Thirrjen e plotë
Shkarko Formën e aplikimit
THIRRJE PËR OFERTË - Realizimi i Anketimit “Urbanizmi në Prizren”19 gusht 2016Realizimi i hulumtimit/anketimit është aktivitet në kuadër të projektit “Qyteti gjithëpërfshirës – …”, që është duke e implementuar nga EC Ma Ndryshe. Ky projekt/aktivitet financohet nga Olof Palme International Center, e cila përkrahet nga Qeveria e Suedisë.

Shkarko Thirrjen e plotë
Sharko Termat e Referencës së Hulumtimit
THIRRJE PËR OFERTË - Realizimi i video klipit për informim të publikut të gjerë mbi çështjet e qasjes së Personave me Nevoja të Veqanta22 maj 2016Realizimi i video klipit është aktivitet në kuadër të projektit “Prizreni, një qytet pa pengesa“ i cilipërkrahet financiarisht nga USAID nga programi E4E, dhe mbikëqyret nga ATRC dheimplementohet nga EC Ma Ndryshe dhe OPDMK. Qëllimi i përgjithshëm i projektit përfshinëngritjen e pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara dhe të rinjve në projektimin ePrizrenit pa pengesa.
THIRRJE PËR APLIKIM Për punë praktike tre mujore në Zyrën për Informim Publik të Gjykatës Themelore të Prizrenit16 mars 2016Gjykata Themelore e Prizrenit, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” dhe OJQ EC Ma Ndryshe kanë themeluar Programin e Praktikantëve për Marrëdhëniet Publike për t’i ofruar ndihmë Zyrës për Informim Publik të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Partnerët nënshkrues të dokumentit të bashkëpunimit për realizimin e këtij Programi kanë kënaqësinë që të shpallin thirrjen e parë për aplikim për studentët e Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Shkarko Thirrjen e plotë
Shkarko Formën e aplikimit