Konkurse

Garë shkollore "Ide kreative për mbrojtjen e ambientit"17 maj 2019EC hap thirrjen shkollore përmes së cilës ftohen nxënësit e shkollës "Luciano Motroni" me ide kreative për mbrojtjen e mjedisit nën konceptin EKO SHKOLLA. Një komision i brendshëm përzgjedhës do të zgjedhë 5 idetë më interesante, të cilat do të mbështeten nga projekti dhe do të zbatohen nga nxënësit nën mbikqyrjen dhe mentorimin e mësuesve dhestafit të projektit.Nxënësit mund të aplikojnë me ide të cilat do të kontribuonin në krijimin e një ambienti më të përshtatshëm për ta dhe njëkohësisht intervenimet të jenë miqësore për ambientin që e rrethon. Idetë mund të aplikohen brenda dhe jashtë objektit te shkollës.
Shkarko[ALB]
THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE27 mars 2019Shkolla për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet 4 / Škola za Osposoblavanje Mladih za Aktiviranje u Zajednici 4 / Gençler için Toplumda Etkinleşme Beceri Okulu 4
THIRRJE PËR OFERTIM - Për krijimin dhe mirëmbajtjen e Ueb-faqes në kuadër të projektit ‘’Filigrani përtej artizanatit’’13 shkurt 2019
Punë praktike gjashtë mujore në EC Ma Ndryshe (tri pozita)13 shkurt 2019 EC ka themeluar Programin e Praktikantëve me kohëzgjatje gjashtë muaj dhe ofron tre pozita për punë praktike në kuadër të aktiviteteve të organizatës. Programi është i hapur për studentët/studentet e Universiteteve në Prizren (të gjitha drejtimet), me banim të përhershëm në komunën e Prizrenit, të cilët/cilat janë të interesuar/a për të marrë njohuri dhe përvoja të reja dhe kontribuar në punën e organizatës.
Shkarko[ALB]
Thirrje për aplikim për Shkollat e Mesme të Prizrenit12 shkurt 2019EC Ma Ndryshe ka nisur zbatimin e projektit “ECO Shkolla”, në kuadër të të cilit do të bëhet përzgjedhja e një shkolle të mesme publike të qytetit të Prizrenit, e cila do të përfitojë nga programi afatgjatë për edukim mjedisor dhe efiçiencë të energjisë. Te drejtë aplikimi kanë të gjitha shkollat e mesme publike të qytetit të Prizrenit, ndërsa shkolla përfituese do të përzgjedhet pas një procesi të kujdesshëm vlerësimi.
THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE 11 shkurt 2019Shkolla për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet 3 / Škola za Osposoblavanje Mladih za Aktiviranje u Zajednici 3 / Gençler için Toplumda Etkinleşme Beceri Okulu 3
THIRRJE PËR APLIKIM 2 / BAŞVURU ÇAĞRISI 2 / POZIV ZA APLICIRANJE 2 31 janar 2019Punë praktike në artizanatin e Filigranit në Prizren / Prizren’de Filigran El Sanatı pratik çalışması (stajı) / Za praktičan rad zanatstva Filigrana u Prizrenu
THIRRJE PËR OFERTIM Për krijimin dhe mirëmbajtjen e Ueb-faqes në kuadër të projektit ‘Qytetet gjithëpërfshirëse - promovimi dhe zgjerimi i metodologjisë së planifikimit urban me pjesëmarrje” 29 janar 2019
THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE 10 janar 2019Punë praktike në artizanatin e Filigranit në Prizren / Prizren’de Filigran El Sanatı pratik çalışması (stajı) / Za praktičan rad zanatstva Filigrana u Prizrenu