Konkurse

THIRRJE PËR OFERTË - Hartimi i metodologjisë së detajuar për monitorim të gjendjes së mjedisit në Komunën e Prizrenit17 mars 2020EC Ma Ndryshe shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ-të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për Hartimin e metodologjisë së detajuar për monitorim të gjendjes së mjedisit në Komunën e Prizrenit.
THIRRJE PËR OFERTË - Hulumtim/Analizë për gjendjen mjedisore në komunën e Prizrenit17 mars 2020EC Ma Ndryshe shpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumet dhe OJQ-të e interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për realizimin e Hulumtimit/Analizës së gjendjes mjedisore në komunën e Prizrenit.
Zgjatje e thirrjes për ofertë - Organizimi i trajnimeve dhe hartimi i dokumenteve në kuadër të projektit “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut”13 mars 2020EC Ma Ndryshe njofton se ka bërë zgjatjen e afatit të pranimit të ofertave për organizimin e trajnimeve dhe hartimin e dokumenteve në kuadër të projektit “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut” deri më 18 mars 2020 në ora 15:00.EC Ma Ndryshe fton kompanitë/konsorciumet, OJQ'të, grupet e ekspertëve të interesuar të dorëzojnë ofertat e tyre për angazhimet të cilat i gjeni të detajuara në dokumentin e bashkangjitur.
THIRRJE PËR OFERTË - Organizimi i trajnimeve dhe hartimi i dokumenteve në kuadër të projektit “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut”04 mars 2020Projekti “Treguesit e rinjë të trashëgimisë së Istogut” synon të kontribuojë në përmirësimin e njohurive të të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në mbrojtjen dhe promovimin e kulturës dhe trashëgimisë së Istogut. Grupi kryesor i synuar i projektit janë fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Istogut. Ky projekt mundësohet nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD dhe financohet nga Bashkimi Evropian, me bashkë‐financim nga Komuna e Istogut, dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
Punë praktike gjashtë mujore në EC Ma Ndryshe 16 janar 2020EC ka themeluar Programin e Praktikantëve/Praktikanteve me kohëzgjatje gjashtë muaj dhe ofron punë praktike në kuadër të aktiviteteve të organizatës. Programi është i hapur për studentët/studentet e Universiteteve në Prizren (të gjitha drejtimet), me banim të përhershëm në komunën e Prizrenit, të cilët/cilat janë të interesuar/a për të marrë njohuri dhe përvoja të reja dhe kontribuar në punën e organizatës.
Shkarko[ALB]