Lajmet

Fillojnë punëtoritë gjithëpërfshirëse për dizajnim të hapësirave publike02 maj 2019EC Ma Ndryshe bashkë me Komunën e Prizrenit, në kuadër të projektit rePUBLIC SPACES / HAPËSIRAT re-PUBLIKE javën e...më shumë
Aktivizmi në Komunitet30 prill 2019EC Ma Ndryshe ka filluar ciklin e katërt të Shkollës për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet në kuadër të projektit ‘AktRural’.më shumë
Rëndësia e energjisë së efiçiencës ishte tema që u trajtua në ditën e pestë25 prill 2019Ky trajnim u drejtua nga Azra Krasniqi e cila është Eksperte e Energjisë në IMPAQ International. Trajnimi vazhdoi duke mësuar për burimet e energjisë në Kosovë,...më shumë
Menaxhimi i mbeturinave dhe masat eko-miqësore24 prill 2019Në ditën e katërt të serisë së edukimit, Klubi i Mjedisit dhe vullnetarë të tjerë u trajnuan me temën \"Menaxhimi i mbeturinave dhe masat eko-miqësore\" nga Ismet...më shumë
Shënohet Dita e Tokës22 prill 2019Në kuadër të projektit “EKO Shkolla” sot Klubi i Ambientit nga shkolla “Luciano Motroni” ka shënuar Ditën e Tokës. më shumë
Për hapësira publike gjithëpërfshirëse19 prill 2019Sot është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit mes Komunës së Prizrenit të përfaqësuar nga kryetari...më shumë
Korniza ligjore dhe politike për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë18 prill 2019Në ditën vijuese e trajnimit studentët patën rastin të dëgjojnë prezantimin me temën \"Korniza ligjore dhe politike për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë\" nga Vjosa...më shumë
Prezantimi i projektit të rigjenerimit urban të rr. Marin Barleti17 prill 2019Sot, në DokuKino në Prizren është bërë prezantimi final mes donatorëve dhe partnerëve të projektit...më shumë