Lajmet

Trashëgimia kulturore: një histori e patreguar03 mars 2016EC Ma Ndryshe sot ka publikuar analizën “Trashëgimia kulturore: një histori e patreguar” e cila synon t’i shqyrtojë tekstet mësimore të...më shumë
Ofendimet nuk janë shërbime publike02 mars 2016EC Ma Ndryshe reagon ndaj gjuhës ofenduese që Drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit, Hasan Hasani ka përdorë të martën në komunikimin me...më shumë
Validimi i draft raporteve të Transparencës Komunale 25 shkurt 2016Përfundon seria e fokus grupeve për validimin e të gjeturave të draft raporteve për 7 Komunat e Kosovës, në kuadër të Indeksit të...më shumë
Raportet e Auditorit ende të papublikuara 22 shkurt 2016Raportet e Auditorit të Përgjithshëm për pasqyrat financiare të vitit 2014 janë publikuar nga vetëm dy komuna fqinje të Prizrenit në...më shumë
Vazhdojnë rrënimet pa leje në Qendrën Historike të Prizrenit15 shkurt 2016Rrënimet e objekteve që ndodhen brenda Qendrës Historike të Prizrenit, pa u pajisur me leje nga organet kompetente po vazhdojnë edhe në këtë vit. Rasti i fundit ka ndodhur para dy...më shumë
Milionat e restaurimeve kanë prodhuar monumente të mbyllura05 shkurt 2016EC Ma Ndryshe sot ka publikuar analizën “Milionat e shpenzuara për monumentet e mbyllura” e cila vlerëson ndikimet dhe përfitimet e intervenimeve disa..më shumë
Fokus grup validues për draftin e raportit të Indeksit për Prizrenin22 janar 2016EC sot ka organizuar fokus grupin për validimin e të gjeturave të draft raportit për komunën e Prizrenit, në kuadër të Indeksit...më shumë
Neglizhenca institucionale po e shkatërron lokalitetin arkeologjik22 janar 2016Lokaliteti arkeologjik i zbuluar vitin e kaluar në Sheshin e Lidhjes në Prizren rrezikohet si rezultat i neglizhencës institucionale. Pas ...më shumë