Rekrutimi i paharmonizuar i drejtorëve të shkollave në Komunat e Kosovës

Konkursi për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë të shkollave i shpallur nga Zyra e Personelit të Komunës së Prizrenit, që është kontestuar nga Inspektorati i Arsimit dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ka vënë në pah mungesën e harmonizimit të legjislacionit dhe procedurave në nivel vendi për rekrutimin e drejtuesve të shkollave fillore dhe të mesme.

Në bazë të hulumtimit të EC Ma Ndryshe del se kjo çështje është duke u zvarritur prej muajsh, ndërkohë që institucionet kompetente ende nuk kanë gjetur një definimin të qartë nëse drejtorët janë shërbyes profesional apo shërbyes civil. Lexo komunikatën.
 

Rrjetëzimi