Publikimet

Jeta kulturore në komunën e Prizrenit (në bashkëpunim me Teatrin ODA) janar, 2011Analiza e parë gjithëpërfshirëse e sektorit të kulturës në komunën e Prizrenit. Përmes këtij dokumenti, përveç konstatimit të gjendjes aktuale, identifikohen edhe veprimet që duhen ndërmarrë për prioritizimin e sektorit të politikave kulturore në Prizren, që paraqet një nga shtyllat themelore të zhvillimit të qytetit.
Shkarko[ALB][ENG]