Pjesëmarrja publike në planifikimin hapësinor të Kosovës

27.12.2019 [Sq]

Shkarko

Analiza mjedisore e rajonit të Prizrenit

14.12.2019 [Sq]

Shkarko

Holli hyrës "Luciano Motroni"

05.12.2019 [Sq]

Shkarko

Udhëzues për edukimin mjedisor përmes aktivizmit

22.11.2019 [Sq]

Shkarko

Plani i menaxhimit dhe marketingut/brendimit

04.11.2019 [Sr][En][Sq]

Shkarko

Buletini "EKO Shkolla" 2

11.10.2019 [Sq]

Shkarko

Udhëzues për ndërtimin e Eko shkollave në Prizren

31.07.2019 [Sq]

Shkarko

Vlerësimi i efiçiencës dhe udhëzuesi për masat ekologjike në shkollën “Luciano Motroni”

30.07.2019 [Sq]

Shkarko

Shkolla e Filigranit - Një udhëzues praktik

04.07.2019 [Sr][En][Sq]

Shkarko

Buletini "EKO Shkolla"

02.07.2019 [Sq]

Shkarko

Oborri i qëndrueshëm i shkollës së mesme “Luciano Motroni”

14.06.2019 [Sq]

Shkarko

Prizren Doors

27.05.2019 [Sq]

Shkarko

Plani i menaxhimit i qendrës historike të Prizrenit 2019 - 2028

01.05.2019 [Sr][En][Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi