Publikimet

Intervenimi me kosto të ultënëntor, 2009Publikimi i dytë i serisë së hulumtimeve në kuadër të projektit “Forcimi i veprimit qytetar për promovim dhe mbrojtje të trashëgimisë kulturore” i cili synon të avokojë për promovimin dhe përdorimin e metodave të intervenimit me kosto të ultë, mbi bazën e rezultateve dhe rekomandimeve të këtij dokumenti.
Shkarko[ALB]
Vullnetarizmi dhe Trashëgimia Kulturoretetor, 2009Ky është publikimi i parë i serisë së publikimeve në kuadër të projektit “Forcimi i veprimit qytetar për promovim dhe mbrojtje të trashëgimisë kulturore” dhe ka për qëllim ofrimin e rekomandimeve konkrete mbi mënyrën e shfrytëzimit të punës vullnetare për mbrojtje dhe promovim të trashëgimisë kulturore.
Shkarko[ALB]
Prizreni në Retrovizorekorrik, 2009Në këtë prezantim krahasues të qytetit, paraqiten dy fytyrat e Prizrenit, duke i ofruar lexuesit mundësinë e identifikimit të ndryshimeve marramendëse që kanë ndodhur në qytet, përmes krahasimit të fotografive të vjetra dhe të reja të Prizrenit.
Shkarko[ALB][ENG]