Publikimet

Hapësirat Kulturore në Kosovë (në bashkëpunim me Teatrin ODA)tetor, 2008Raporti “Hulumtim i hapësirave kulturore në Kosovë” është pjesë e një serie të hulumtimeve të planifikuara në kuadër të Platformës “Kultura 2013”. Këto hulumtime kishin për qëllim identifikimin e hapësirave ekzistuese dhe nevojat e artistëve dhe organizatave për të ardhmen dhe njëherazi grumbullimin e të dhënave fillestare për hartimin e strategjive të mundshme për rritjen dhe përmirësimin e hapësirave kulturore.
Shkarko[ALB]
Dokument Strategjik mbi Organizimin e Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në Kosovëgusht, 2008Qëllimi i këtij dokumenti është të ofrojë informata relevante dhe të domosdoshme për organizatorët (partnerët) e Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në Kosovë, në mënyrë që Kosova të demonstrojë profesionalizëm dhe pajtueshmëri me standardet evropiane të organizimit dhe shënimit të ditëve të trashëgimisë.
Shkarko[ALB][ENG]
Trashëgimia Kulturore dhe Kulturizmi në Prizrenmars, 2008Analiza është produkti final i projektit “Forumet e hapura Qytetare” i cili kishte për qëllim nxitjen e debatit për ndryshimin e qasjes ndaj pasurisë kulturore Prizrenit me theks të veçantë në trashëgiminë kulturore të tij. Publikimi vë në pah potencialin kulturor dhe turistik të Prizrenit si një prej styllave kryesore të zhvillimit lokal të vendit.
Shkarko[ALB]