Rritja e qasjes në drejtësi në nivel komunal

Projekti ka pasur për qëllim të informojë dhe të vetëdijësoj nxënësit dhe studentët nga komunat e Prizrenit, Suharekës dhe Dragashit mbi angazhimin e tyre në sistemin e drejtësisë dhe procedurat vendimmarrëse lokale nëpërmjet, debateve, ligjëratave, trajnimeve dhe duke realizuar simulimin e asambleve komunale.

Është organizuar edhe gara për ese me temën  “Pse ekziston korrupsioni?”  ku në fund janë shpallur fituesit e tre vendeve të para. Është shënuar edhe dita kundër korrupsionit ku janë shfaqur karikaturat e punuara nga Jeton Mikollovci si dhe duke u shpërndarë kartolina me mesazhe sensibilizuese.

Rrjetëzimi