Vizitat Hajde

Në kuadër të projektit “Trashëgimia kulturore, shtylla qendrore e zhvillimit të qëndrueshëm lokal dhe rajonal në Prizren”, janë realizuar 8 vizita me nxënësit e shkollave fillore dhe 6 vizita me publikun e gjerë (grupet e magjinalizuara).
 

Rrjetëzimi