Vizita studimore në Çeki

EC Ma Ndryshe si përfituese e projektit “Ndërtimi i Partneriteteve për Veprim Lokal", ishte pjesëmarrëse në vizitën studimore në disa qytete të Republikës Çeke. Ky projekt është iniciativë e përbashkët e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Europeum – European Institute for Policy, i cili synon inicimin e projekteve të përbashkëta lokale mes organizatave të shoqërisë civile në Kosovë dhe Republikës së Çekisë.
 

Rrjetëzimi