Vendosja e shportave të mbeturinave në rrugën e Kalasë në Prizren

Si plotësim i kërkesave dhe nevojave të qytetarëve, të nxjerrura nga fokus gupet me ambientalistë, gra dhe të rinj në kuadër të pjesës avokuese të projektit "QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren", më 3 gusht 2013 u bë vendosja e shportave të mbeturinave rrugës për në Kalanë e qytetit.
 

Rrjetëzimi