Tryezë diskutimi mbi drejtësinë në zgjedhjet e 3 nëntorit

Institutin i Kosovës për Drejtësi, në bashkëpunim me Prokurorin e Shtetit dhe organizatën EC Ma Ndryshe, organizuan tryezën me titull “Drejtësia në zgjedhjet e 3 nëntorit”. Në këtë tyezë morën pjesë përfaqësuesë të të gjithë akterëve të institucioneve të drejtësisë të nivelit qendror dhe lokal, kandidatë të partive politike, përfaqësuesë të shoqërisë civile dhe mediave. Qëllimi i mbajtjes së kësaj tryeze ishte senzibilizimi i të gjithë akterëve, partive politike dhe opinionit të gjerë, rreth gatishmërisë së institucioneve të drejtësisë për të luftuar çdo veprim në drejtim të manipulimit të votave në zgjedhjet e 3 nëntorit 2013.
 

Rrjetëzimi