Shkolla verore mbi bashkëpunimin rajonal në Budapest

Me qëllim të ngritjës së kapaciteteve të organizatës, një staf i EC Ma Ndryshe mori pjesë në shkollën verore mbi bashkëpunimin rajonal me temën “Fqinjët e Vjetër - Politikat e reja në vendet përgjatë Danubit dhe Rajonit  të Detit të Zi”, që u mbajt në Budapest, Hungari. Qëllimi i përgjithshëm i kësaj shkolle është krijimi i një rrjeti të shkencëtarëve të rinj që merren me çështjen e bashkëpunimit rajonal, si perspektivë e Evropës Qendrore.
 

Rrjetëzimi