Prezantohet analiza "Gabim pas Gabimi"

EC Ma Ndryshe në bashkëpunim me Forumin 2015 organizoi tryezën e diskutimit “Gabim pas Gabimi” për të diskutuar mbi situatën aktuale në trashëgimi kulturore dhe identifikuar veprime konkrete për tejkalimin e sfidave në këtë sektor. Në këtë tryezë u prezantua analiza e radhës e serisë së Forumit 2015 “Çka shkoi ters”, e përgatitur nga EC Ma Ndryshe dhe e titulluar “Gabim pas gabimi”. Analizën mund ta shkarkoni këtu.
 

Rrjetëzimi